Na stiahnutie

Informácie a dokumenty pre každého použivateľa dopravných prostriedkov. Tlačivá a rady ku kúpe a predaju vozidla, zmluvy a zákony, zoznam STK a EK, miesta kontroly originality, zoznam šrotovísk a mnoho ďalšieho.


Prepis

 • Zmena držiteľa v rámci okresu
 • Splnomocnenie na prepis inou osobou
 • Zmena vlastníctva vozidla

Prihlásenie

 • Prihlásenie nového vozidla
 • Prihlásenie vozidla z iného okresu
 • Prihlásenie vozidla dovezeného zo zahraničia
 • Prisťahovanie z iného okresu

Odhlásenie

 • Odhlásenie vozidla do iného okresu
 • Odhlásenie vozidla do cudziny

Vyradenie

 • Vyradenie starého vozidla z evidencie
 • Dočasné vyradenie vozidla

Doklady

 • Výmena osvedčenia o evidencii
 • Strata alebo poškodenie dokladov
 • Zápis tažného zariadenia
 • Zápis pneumatík a ráfikov
 • Zmena farby vozidla
 • Správa o nehode

Zmluvy a zákony

 • Kúpna zmluva
 • Zákon o cestnej premávke a doplnení neskorších predpisov
 • Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou